درباره ما

درباره کاگو

آغاز کار ما به عنوان، ناشر کتاب های کمک آموزشی در سال ۱۳۷۵ توسط شخص دکتر محمدرضا سالکی رقم خورد. ما به منظور تألیف و چاپ کتاب‌های کمک آموزشی، تولید محصولات و ارائه خدمات فرهنگی- آموزشی در عرصه انتشارات کشور ظاهر شدیم و در طی این سال‌ها با استفاده از اساتید و متخصصان مجرب و هم‌چنین با استفاده از فناوری‌های روز و نیز با کسب تجارب مختلف در جهت اشاعه علم و دانش کشور کوشیده ایم.

به دنیای خواندن و یادگیری خوش آمدید!

ماموریت: افزایش سطح دسترسی به محتوای ناب‌، معتبر و ارزشمند از طریق روش‌های سریع و خلاقانه توسعه محتوا برای تجربه متفاوت خواندن، مطالعه و یادگیری مخاطبان

چشم انداز: رهبری تحول کسب‌و‌کار محتوا و توانمندسازی انسان‌ها برای موفقیت

ارزش‌ها: قدرت‌تحول؛ مخاطب‌محوری؛ دانش‌محوری؛ آرمان‌گرایی؛ سرمایه شبکه‌سازی