کتاب تقویت listening speaking

لسینینگ از بخش های استرس زا و مهم درآزمون های زبان انگلیسی محسوب میشود برای تقویت این مهارت دائم باید آهنگ های زبان انگلیسی و اخبار و فیلم های انگلیسی ببینید و باید بادقت گوش کنید تکرارکنید و به سراغ متن بروید ،همراه با متن فایل صوتی را گوش کنید و مجدد تکرار کنید این مراحل را این میتواند به تقویت شنیداری شما کمک بسیار کند 

اسپیکینگ برای تقویت این مهارت داشتن یک پارتنر برای گفت و گو می تواند بسیار موثر باشد و باخودتان صحبت کنید صدای خودتان را ضبط کنید و دایره لغات خود را افزایش دهیدو روی تلفظ کلمات دقت کنید و یک داستان به زبان انگلیسی بازگو کنید اینا روشها می تواند به بهتر شدت مهارت صحبت کردن شما کمک کند و داشتن اعتماد به نفس صحبت کردن از مهم ترین ویژگی هاست برای زبان آموزان