هشتگ جمع بندی کنکور

بسته های شبیه ساز کنکور با نام هشتگ جمع بندی کنکور طراحی شده است مجموعه بسته شبیه سازی شده هشتگ جمع بندی کنکور در سه رشته ریاضی ، تجربی،انسانی تالیف شده است این مجموعه دارای سوالات کنکوری و همراه با پاسخ نامه تشریحی و آنالیزساختار کلی آزمون و تحلیل درس به درس پرداخته شده است 

ویژگی مهم هشتگ جمع بندی کنکور:

پاسخ های برجسته ترین اساتیدکشور به سوالات

دقیق ترین پاسخ هابه همراه نکات هر تست

پاسخ نامه کاملا تشریحی با تحلیل گزینه هاوبیان راه حل های مختلف