هشتگ امتحان

هشتگ امتحان ها مجموعه از جزوه های شب امتحانی هستندکتاب های بسیار کم حجم که برای دوره جمع بندی و آشنایی با سوالات امتحانی تالیف شده است این کتاب شامل سوالات امتحانی میان نوبت و پایان نوبت مدارس وهمراه با پاسخنامه تشریحی که در این بخش پاسخنامه نکات و مثال های آموزشی آورده شده است و مطابق باآخرین تغییرات کتاب درسی می باشد