دروس طلایی بتا

کتاب های دروس طلایی بتا از سری مجموعه های کتاب های گام به گام به حساب می آینداین مجموعه دو تفاوت اساسی با مجموعه دروس طلایی دارد که1-دروس طلایی بتا فقط به درس های اصلی پرداخته است که هدف اصلی دانش آموزان برای خرید دروس طلایی میباشد2-قیمت این کتاب است که پایین تراز قیمت دروس طلایی و دیگر گام به گام ها میباشدو این کتاب باعث شده است که دانش آموزان هم به گام به گام درس های اصلی دسترسی داشته باشند و هزینه کمتری هم پرداخت کنند.کتاب دروس طلایی بتا یک مرجع کامل از مطالب و سوالات برای سال تحصیلی می باشد در این کتاب درسنامه خلاصه درابتدای هردرس همرا با پاسخ تمرینات و فعالیت کتاب درسی و حتی نمونه سوالات امتحانی در پایان هر درس آمده است