دروس امتحان طلایی

مجموعه کتاب های دروس امتحان طلایی با ارائه سوالات و پاسخ تشریحی به شما کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود رابیابید و با مطالب آموزشی این مجموعه نقاط ضعف خودرا برطرف کنید از ویژگی های مثبت این کتاب ها پوشش کامل کتاب های درسی و منطبق بودن باآخرین تغییرات کتابهای درسی آموزش و پرورش  و آزمون های ارزیابی میان نوبت و پایان نوبت و داشتن کارنامه توصیفی برای پایه اول تا ششم دبستان و بارم بندی سوالات همراه پاسخ برای پایه هفتم تا نهم،دسترسی راحت به پاسخ صحیح سوالات و نکات مهم طراحان می توان اشاره کرد