آزمون ها

انواع آزمون های زبان انگلیسی

آزمون های زبان انگلیسی انواع متفاوت دارند و هریک ازاین آزمون هادارای هدف یکسانی هستند ولی نحوه و خصوصیات برگزاری متفاوتی دارند دربین این آزمون های زبان انگلیسی  آزمون تافل و آیلتس بدلیل استانداردهای بالای مهارتی و اعتبار از اهمیت بالاتر برخوردارهستند

1- آزمونIELTS آیلتس

2- آزمون  TOEFLتافل

3- آزمون CAE،FCE،CPE،PET

4- OPI وOPIC

5- TOEIC

آزمون های زبان انگلیسی براساس استاندارهای بین المللی طراحی و سنجیده می شود

 

آزمون IELTS آیلتس

یکی ازمهم ترین آزمون های زبان انگلیسی آزمون آیلتس هست که مخفف عبارت (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) به معنای سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی است

آیلتس مناسب افرادی هست که قصد مهاجرت شغلی و تحصیلی به خارج از کشوردارنداین آزمون تحت نظارت IDP استرلیاو کمبریج انگلستان طراحی می شود مدرک این آزمون موردپذرش و تائید بسیار از دانشگاه ها در سراسر جهان هست آزمون آیلتس به چهاربخش READING،LISTENING،SPEAKING وWRITING تقسیم می شود آزمون آیلتس دونوع دارد جنرال و آکادمیک 

آیلتس جنرال: این آزمون مناسب کسانی هست که قصد گذراندن یک دوره کوتاه کاری و قصد مهاجرت شغلی دارندو سوالات این آزمون حول مسائل اجتماعی و عمومی هست وبخش لیسنینگ و اسپیکینگ آن مشابه آزمن آیلتس آکادمیک هست ولی بخش رایتینگ و ریدینگ باآزمون آیتلس آکادمیک متفاوت هست 

آیلتس آکادمیک: این آزمون برای افرادی طراحی شده است که قصد تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر را در یک دانشگاه انگلیس زبان دارنداین آزمون در چهار بخش شنیداری،گفتاری،خواندنی و نوشتاری برگزار می شود

آزمون TOEFL تافل

آزمون تافل جزئی از آزمون های زبان انگلیسی برای ادامه تحصیل در کشورهای خارج از کشور است این آزمون مورد تائید دانشگاهای آمریکا میباشد 

تافل مخفف عبارتENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE  به معنای آزمون زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی است آزمون تافل نیز از چهار بخش شنیداری ،خواندنی ،گفتاری و نوشتاری تشکیل شده است آزمون تافل به سه صورت برگزا می شد

1- کاغذی :درابتدا این ازمون بصورت کاغذی برگزار میشد به علت در دسترس نبودن اینترنت دربرخی مکان ها

2- کامپیوتری :این نوع آزمون سال 2006منسوخ شد

3- اینترنتی :این نوع آزمون بطور کامل جایگزین دو نوع اول شد

4- آزمون تافل مبتنی بر اینترنتی هوم ادیشن :این نوع آزمون در زمان همه گیری ویروس کرونا شکل گرفت و هر چهار مهارت بصورت انلاین امتحان گرفته میشد